Free Kindle Books' Plato PG E-Books:

Apology, Crito, and Phaedo of Socrates

Meno

Charmides

Critias

Crito

Cratylus

Gorgias

Ion

Laches

Lysis

Menexenus

Phaedo

Phaedrus

Philebus

Laws

Apology

Parmenides

Protagoras

The Republic

Sophist

Statesman

Symposium

Theaetetus

Timaeus

Euthyphro

Euthydemus